Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Hybrid Courses

offline course โครงการอบรมหลักสูตรการวางกลยุทธ์การเทรด ที่มากกว่าการดูกราฟ

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 8,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

โครงการอบรมหลักสูตรการวางกลยุทธ์การเทรด ที่มากกว่าการดูกราฟ

หลักการและเหตุผล

หลังจากลงทุนในระยะหนึ่ง ทุกคนต่างคาดหวังให้เงินที่ลงทุนเติบโต สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตนเอง แต่บางคนกลับขาดทุนมหาศาล หรือบางครั้งอาจถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวจากลงทุนก็เป็นได้...ทำไมลงทุนแล้วขาดทุน สาเหตุหลักเป็นเพราะว่า คนส่วนใหญ่คาดหวังจะรวยเร็วจากการลงทุน และไม่มีการวางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ขาดการตรวจสอบวิธีการตัดสินใจลงทุนในแต่ละครั้ง เพื่อหาข้อผิดพลาด
สิ่งที่น่ากลัวกว่าการล้มเหลว คือ ความ “ไม่รู้” ว่าล้มเหลวเพราะอะไร และการเสียเวลาหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขอย่างไม่ตรงจุด หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุน เข้าใจการวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบ และช่วยประหยัดเวลาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากผู้สอนที่ผ่านประสบการณ์จริง และตกผลึกความรู้มาให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เป็นมุมมองที่ไม่มีในหนังสือ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนได้ Shortcuts วิธีการวางกลยุทธการลงทุนเพื่อให้ได้กำไรอย่างยั่งยืน และการบริหารจิตใจยังไงให้ได้เงิน

กลุ่มเป้าหมาย

นักลงทุนที่ต้องการเรียนรู้วิธีการบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้เครื่องมือในการจำกัดการขาดทุนในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภท

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

วันที่หนึ่ง : วิธีการบริหารเงินลงทุน และ การบริหารความเสี่ยง 
- ความสำคัญของการบริหารเงินลงทุน แบบนักลงทุนมืออาชีพ 
- การบริหารโอกาส และเงินในการเทรด
- วิธีแก้ไขพอร์ตเมื่อลงทุนผิดทาง
- ตีกราฟแม่นยำ เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริง
- จังหวะขายทำกำไร และตัดขาดทุนเฉียบขาดยิ่งขึ้น
- ตัวอย่างและ Case study ในการลงทุนจริง
- ข้อคิดทิ้งท้ายในวันที่เรากำลังอยู่ในตลาดจริงๆ
- Workshop
- ถามตอบข้อสงสัย และปิดสรุป วันแรก
วันที่สอง : Mindset ในการเทรด บริหารจิตใจยังไงให้ได้เงิน
- วิธีจัดการจิตวิทยาตัวเอง
- วิธีการปรับความเชื่อก่อนออกแบบระบบเทรด
- การวางเป้าหมายระบบเทรด
- การสร้างระบบเทรด 
- การแก้ไขจุดอ่อนของระบบเทรด
- Workshop
- ถามตอบข้อสงสัย  ปิดสรุป ทั้งสองวัน

วิทยากร 

คุณทักษอร ไพบูลย์วรากิจ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการลงทุนในตลาดทุน ตลาดทองคำ และอสังหาริมทรัพย์

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

รูปแบบการจัดอบรม

**รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ Hybrid ที่จะมีการอบรม Onsite ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

8,500. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4513   (ติดต่อ คุณศิวนาถ)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...