ปฏิทินการอบรม - Program Calendars | CONC Thammasat

Program Calendars

Courses accepting applications

Date Programs Max. Training Fee

04:04:2023  

      » หลักสูตรการจัดทำและบริหารงบประมาณ : 43

      (30) 5,500.-

04:08:2023  

      » หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) : 16

      (30) 15,500.-

04:19:2023  

      » หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : 17

      (45) 5,500.-

04:19:2023  

      » โครงการ ''การวางแผนการประชุมร่วมกับลูกค้า (Business Review Meeting Management)'' : 7

      (45) 4,500.-

04:22:2023  

      » หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing people for organizational success) : 16

      (30) 160,000.-

04:22:2023  

      » หลักสูตรเทคนิคระดับโลก พิชิตยอดขายให้ทะลุเป้าด้วย OKRs (World Class Technique Exceed Sales Performance with OKRs) : 14

      (45) 5,500.-

04:26:2023  

      » โครงการ ''การวางแผนรายลูกค้า (Key Customer Plan / Account Plan)'' : 3

      (45) 4,500.-

04:29:2023  

      » หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร : 39

      (45) 5,500.-

04:29:2023  

      » โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กร (Professional Communication Skill) : 3

      (45) 5,500.-

05:02:2023  

      » หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) : 12

      (45) 8,500.-

05:09:2023  

      » หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ : 3

      (45) 15,500.-

05:10:2023  

      » โครงการ ''การบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotional Plan Management)'' : 0

      (45) 4,500.-

05:11:2023  

      » หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking : 16

      (45) 8,500.-

05:12:2023  

      » หลักสูตร Marketing Strategies for B2B & B2C : Data-driven and Competitive Advantage : 17

      (30) 5,500.-

05:13:2023  

      » หลักสูตร Service Excellence : 4

      (45) 5,500.-

05:13:2023  

      » หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) : 20

      (30) 5,500.-

05:18:2023  

      » โครงการอบรมหลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ ''การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking'' : 0

      (30) 8,500.-

05:20:2023  

      » โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Mini MRE: Mini Master of Real Estate Business @TBS : 46

      (45) 166,000.-

05:20:2023  

      » หลักสูตร Agile Management : 1

      (30) 5,500.-

05:26:2023  

      » หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา : 20

      (30) 5,500.-

05:27:2023  

      » หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation) : 2

      (45) 8,500.-

05:27:2023  

      » โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience'' : 33

      (40) 220,000.-

05:27:2023  

      » หลักสูตร Critical thinking for Decision Making : 6

      (30) 5,500.-

05:27:2023  

      » หลักสูตร Supply Chain Disruption : 9

      (40) 5,500.-

06:08:2023  

      » หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive) : 53

      (40) 47,000.-

06:09:2023  

      » หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management) : 9

      (45) 5,500.-

06:10:2023  

      » โครงการอบรมหลักสูตร การลงทุนในทองคำ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ (Gold Trading Course) : 1

      (45) 8,500.-

06:17:2023  

      » โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research) : 4

      (30) 6,400.-

06:22:2023  

      » โครงการอบรมหลักสูตรการทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME : 0

      (45) 8,500.-

06:24:2023  

      » หลักสูตร New S Curve & New Product Development by Business Model Canvas, Lean Canvas Technique (ต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคนิค Business Model Canvas & Lean Canvas) : 0

      (45) 5,500.-

07:08:2023  

      » หลักสูตรปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 Minutes Flash Deal Presentation For Next Normal Meeting) : 0

      (45) 5,500.-

08:19:2023  

      » หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics : 10

      (40) 25,000.-
Edua
Edua