All News


Thammasat Business School ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครผู้ประกอบการไทย รุ่นละ 12 คน เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการในประเทศกลุ่ม CLMVT

ระหว่างวันที่ 2 – 7 มิถุนายน 2561 ค่าธรรมเนียมการอบรมฟรีตลอดโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม 081-659-8332 (คุณศุภณัฐ) หรือ 081-458-5942 (คุณพิศพงศ์)...

หลักสูตร CLMVT Connex เพื่อผู้บริหารและผู้ประกอบการที่สนใจการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT

รับสมัครผู้ประกอบการไทย รุ่นละ 12 คน ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 และโรงแรมในจังหวัดสระแก้ว ค่าใช้จ่ายฟรีตลอดการอบรม...

Coming Soon!!!

3 หลักสูตรใหม่ โดย ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร ผู้มีประสบการณ์ในการสอน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...

บรรยากาศการอบรม Digital Marketing Certificate Program - DMP

คุณปนิดา ศรีชัย ศิษย์DMP รุ่นที่ 2 ผู้ประสบความสำเร็จ 3 ปี100 ล้านบาทด้วยการทำการตลาด On Line โดยใช้ Face Book ได้มาแชร์ประสบการณ์การทำการตลาดออนไลน์...