All News

OKRS: CONSULTING PROJECT

ร่วมแก้ไขปัญหาในองค์กรไปกับ “โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs สำหรับองค์กร” ที่บริหารองค์กรด้วย Objectives and Key Results เครื่องมือวัดผลองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพ โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์...

เสวนาฟรี ''ไขความลับ The Toyota Way''

ไขความลับ The Toyota Way วิถีสู่ความเป็นเลิศของโตโยต้า พบกับ ผศ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน ไขความลับกับประสบการณ์ตรงจากการร่วมงานกับโตโยต้า ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์...

เสวนาฟรี ''จับกระแสอสังหาฯ เพื่อสุขภาพ เทรนด์ใหม่มาแรง''

''อยู่เย็น..เป็นสุข''!!! เมื่ออสังหาฯ มาฟีเจอริ่งกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ !!! TBSA Channel พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 พบคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการ Thai Wellness Association ด้าน Wellness Real Estate กูรูด้านอสังหาผู้เชี่ยวชาญประเด็นสุขภาพ ...

เสวนาฟรี ''เจาะกระโหลกเซียนหุ้น ลงทุนในยุคแดงเดือด''

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา ''เจาะกระโหลกเซียนหุ้น ลงทุนในยุคแดงเดือน''...

เสวนาฟรี ''บริหารจัดการคน ด้วยคัมภีร์นพลักษณ์''

ศาสตร์แห่งนพลักษณ์!!! อยากให้คนในองค์กรมีความสุข ทำงานมีประสิทธิภาพ เปิดตำราศาสตร์แห่งนพลักษณ์ พบวิทยากร ศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ฯ ผู้คร่ำหวอดในการอบรมให้คนรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น บริหารคนตามตำรานพลักษณ์...