All News

ภาพกิจกรรมวันเปิดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience'' รุ่นที่ 98

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...

กิจกรรมวันปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) รุ่นที่ 32

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ห้องแม่น้ำเจ้าพระยา โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

กิจกรรมวันเปิดอบรมหลักสูตร Global Mini MBA # 97

: Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''...

เสวนาฟรี ''ไขความลับ The Toyota Way''

ไขความลับ The Toyota Way วิถีสู่ความเป็นเลิศของโตโยต้า พบกับ ผศ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน ไขความลับกับประสบการณ์ตรงจากการร่วมงานกับโตโยต้า ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์...

เสวนาฟรี ''จับกระแสอสังหาฯ เพื่อสุขภาพ เทรนด์ใหม่มาแรง''

''อยู่เย็น..เป็นสุข''!!! เมื่ออสังหาฯ มาฟีเจอริ่งกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ !!! TBSA Channel พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 พบคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการ Thai Wellness Association ด้าน Wellness Real Estate กูรูด้านอสังหาผู้เชี่ยวชาญประเด็นสุขภาพ ...

Edua
Edua