ภาพกิจกรรมวันเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Mini MRE: Mini Master of Real Estate Business @TBS รุ่นที่ 33

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง