กิจกรรมวันปิดอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA # 97 : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''