All News


ภาพกิจกรรมวันเปิดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience'' รุ่นที่ 98

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...

กิจกรรมวันปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) รุ่นที่ 32

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ห้องแม่น้ำเจ้าพระยา โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

กิจกรรมวันเปิดอบรมหลักสูตร Global Mini MBA # 97

: Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''...

เสวนาฟรี ''ไขความลับ The Toyota Way''

ไขความลับ The Toyota Way วิถีสู่ความเป็นเลิศของโตโยต้า พบกับ ผศ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน ไขความลับกับประสบการณ์ตรงจากการร่วมงานกับโตโยต้า ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์...

Edua
Edua