All News

AGILE MINDSET หนทางแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

Agile เป็นแนวคิดที่องค์กร ต่างพูดถึงเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล้องตัวมากขึ้น ทำอย่างไรให้เกิด Agile จริงในองค์กร?...

พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ EP.1

การประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว มีความน่าสนใจ และมีข้อดีอย่างไรบ้าง รับฟังข้อมูลของ พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ ใน...

3 คำสำคัญที่องค์กรต้องเรียนรู้ เพื่อปรับตัวต่อ MULTIPLE DISRUPTION

องค์กรในปัจจุบันควรปรับตัวต่อ Multiple Disruption อย่างไร? รับฟัง 3 คำสำคัญที่องค์กรต้องเรียนรู้...

CONC Thammasat Forum ''Transform to Perform''

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. จัดกิจกรรมผ่านทาง ZOOM Meeting...

การใช้ OKRs สำหรับองค์กร

ตอบโจทย์การบริหารองค์กรด้วย OKRs - Objectives and Key Results อีกหนึ่งเครื่องมือวัดผลองค์กรที่ ทรงประสิทธิภาพ โดยศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ได้จัด “โครงการให้คำปรึกษาการใช้ OKRs สำหรับองค์กร” เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร ผ่าน OKRs Software ซึ่งทุกองค์กรที่เข้าร่วมจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเปิดรับสมัครองค์กรที่สนใจเข้าร่วม (จำนวนจำกัด) เพื่อสามารถให้เวลาในการให้คำปรึกษาได้อย่างเต็มที่...

Edua
Edua