All News

เสวนาฟรี ''เรื่องลับ เรื่องไม่ลับ PDPA ฉบับล้วงลับตับแตก''

TBSA Channel วันที่ 22 มิถุนายน นี้ พบกับเรื่องลับ เรื่องไม่ลับ PDPA ฉบับล้วงลับตับแตก ... รู้ลึก รู้จริง ไม่ต้องกลัว PDPA จนไม่กล้าอยู่ในโลกออนไลน์ พบกับสองกูรูที่ปรึกษาด้านข้อมูลองค์กรจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล หรือคุณเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือแม้กระทั่งคุณจะโพสต์ข้อมูล มารับรู้เรื่องจริง จากผู้รู้จริงด้านการบริหารข้อมูลองค์กร...

โครงการศึกษา ''ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี''

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี” โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

เสวนาฟรี Very New school ''วิจัยสมัยโคตรใหม่'' วิธีใหม่ๆ ในยุค Gen Alpha ต้องคุ้มทุกเม็ด

TBSA Channel ชวนมารู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่งขัน รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เอาชนะความไม่รู้ด้วยการวิจัยตลาด ลบภาพการวิจัยแบบเดิม ๆ แล้วมาเติมมุมมองใหม่ ๆ ของการวิจัย ที่ไม่ใช่แค่ตอบแบบสอบถาม...

เสวนาฟรี ''HR for Smll Business''

ควรจัดลำดับความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างไร? การดึงดูดคนเก่งควรทำอย่างไรให้พนักงานแตกต่างจากองค์กรใหญ่?...

เสวนาฟรี ''Contextual marketing''

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา ...

Edua
Edua