THAILAND REBOUND ฮาวทูโก โตไงดี เศษ-กิจ 2022 โดย TBSA & TBS | CONC Thammasat

News & Event

THAILAND REBOUND ฮาวทูโก โตไงดี เศษ-กิจ 2022 โดย TBSA & TBS   

 
THAILAND REBOUND
ฮาวทูโก โตไงดี เศษ-กิจ 2022 โดย TBSA & TBS
เตรียมตัวดีมีชัย..ไปต่อกันนะ!!
นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ ที่พร้อมรับมือ Disruption / Metaverse แบบมั่นใจ!
**ได้เวลาลุก ขยับ จับทิศทาง สร้างจุดแข็ง แบบมีกลยุทธ์กันแล้ว!!
พบผู้รู้ตัวจริงด้านเศรษฐกิจ
ทั้งนโยบาย ภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมการศึกษาพร้อมเสริมมุมมองจากบุคลากรการแพทย์
การันตี Rebound เข้มข้นแบบ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. แน่นอน!
ชมสดพร้อมพูดคุยออนไลน์เหมือนได้อยู่ในห้องสัมมนา!
ลงทะเบียนเพื่อเตรียมRebound กันได้ตั้งแต่วันนี้-30 พย.เท่านั้น!!
สแกน QR CODE หรือกดลิ้งค์
 
Rebound พร้อมกัน 7 ธันวาคม นี้
13:00-16:00 น.

Edua
Edua