เสวนาฟรี ''เรื่องลับ เรื่องไม่ลับ PDPA ฉบับล้วงลับตับแตก''

เสวนาฟรี ''เรื่องลับ เรื่องไม่ลับ PDPA ฉบับล้วงลับตับแตก''

เรื่องลับ เรื่องไม่ลับ PDPA ฉบับล้วงลับตับแตก ... รู้ลึก รู้จริง ไม่ต้องกลัว PDPA จนไม่กล้าอยู่ในโลกออนไลน์ พบกับสองกูรูที่ปรึกษาด้านข้อมูลองค์กรจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล หรือคุณเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือแม้กระทั่งคุณจะโพสต์ข้อมูล มารับรู้เรื่องจริง จากผู้รู้จริงด้านการบริหารข้อมูลองค์กร เพื่อใช้และให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หลังบรรยายสามารถถามคำถามได้ทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับ PDPA