ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)

สร้างสรรค์หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ผู้ริเริ่มหลักสูตร Mini MBA แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการการฝึกอบรม In-house Training
https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/news/programevent

Program Calendars

Courses accepting applications

OPEN ENROLLMENT PROGRAMS : (PUBLIC TRAINING COURSE - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

Start Date (mm:dd:yyyy) Open ENROLLMENT Programs (Public Training Course) Max. (Registrants) Training Fee

05:18:2024

  » หลักสูตรการลงทุนในทองคำ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ (Gold Trading Course)    (45) 10,500.-

05:23:2024

  » หลักสูตร Marketing Strategies for B2B & B2C : Data-driven and Competitive Advantage    (30) 6,900.-

05:27:2024

  » หลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ ''การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking''    (15) 10,500.-

05:30:2024

  » หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา    (30) 6,900.-

06:01:2024

  » หลักสูตร Critical thinking for Decision Making    (30) 6,900.-

06:06:2024

  » หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน    (45) 6,900.-

06:09:2024

  » หลักสูตรใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ    (30) 6,900.-

06:15:2024

  » หลักสูตรพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)    (45) 59,500.-

06:15:2024

  » หลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กร (Professional Communication Skill)    (30) 6,900.-

06:20:2024

  » หลักสูตร Visionary CFO    (40) 140,000.-

06:22:2024

  » หลักสูตร Service Excellence    (45) 6,900.-

07:06:2024

  » หลักสูตรเทคนิคระดับโลก พิชิตยอดขายให้ทะลุเป้าด้วย OKRs (World Class Technique Exceed Sales Performance with OKRs)    (45) 6,900.-

07:08:2024

  » หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)    (30) 19,500.-

07:11:2024

  » หลักสูตร Essential Managerial Skills    (30) 12,500.-

07:13:2024

  » หลักสูตรปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 Minutes Flash Deal Presentation For Next Normal Meeting)    (45) 6,900.-

07:13:2024

  » หลักสูตร New S Curve & New Product Development by Business Model Canvas, Lean Canvas Technique (ต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคนิค Business Model Canvas & Lean Canvas)    (45) 6,900.-

07:13:2024

  » หลักสูตร From Digital Transformation to AI Transformation in Action    (40) 168,000.-

07:16:2024

  » หลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)    (30) 7,900.-

07:19:2024

  » หลักสูตรการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน    (30) 6,900.-

07:22:2024

  » หลักสูตร Make yourSALE Unforgettable : ขายให้ทึ่ง ทำถึงกว่า AI    (20) 8,900.-

07:27:2024

  » หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)    (30) 6,900.-

07:27:2024

  » หลักสูตร AI Essentials for Management    (30) 8,900.-

08:08:2024

  » หลักสูตรการจัดทำและบริหารงบประมาณ    (30) 6,900.-

08:17:2024

  » หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)    (30) 6,900.-

08:18:2024

  » หลักสูตร ใช้ KPIs อย่างไรให้สำเร็จ    (25) 6,900.-

08:19:2024

  » หลักสูตรการทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME    (45) 10,500.-

10:20:2024

  » หลักสูตร ใช้ Balanced Scorecard อย่างไรให้สำเร็จ    (30) 6,900.-

10:25:2024

  » หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)    (40) 55,000.-

10:26:2024

  » โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''    (40) 230,000.-