ปฏิทินการอบรม - Program Calendars | CONC Thammasat

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)

สร้างสรรค์หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ผู้ริเริ่มหลักสูตร Mini MBA แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการการฝึกอบรม In-house Training

Program Calendars

Courses accepting applications

OPEN ENROLLMENT PROGRAMS : (PUBLIC TRAINING COURSE - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

Start Date (mm:dd:yyyy) Open ENROLLMENT Programs (Public Training Course) Max. (Registrants) Training Fee


03:18:2023  

  


» โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง Advanced HR : Thriving now and tomorrow

   (30) 190,000.-


04:04:2023  

  


» หลักสูตรการจัดทำและบริหารงบประมาณ

   (30) 5,500.-


04:08:2023  

  


» หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)

   (30) 15,500.-


04:19:2023  

  


» หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

   (45) 5,500.-


04:19:2023  

  


» โครงการ ''การวางแผนการประชุมร่วมกับลูกค้า (Business Review Meeting Management)''

   (45) 4,500.-


04:22:2023  

  


» หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing people for organizational success)

   (30) 160,000.-


04:22:2023  

  


» หลักสูตรเทคนิคระดับโลก พิชิตยอดขายให้ทะลุเป้าด้วย OKRs (World Class Technique Exceed Sales Performance with OKRs)

   (45) 5,500.-


04:26:2023  

  


» โครงการ ''การวางแผนรายลูกค้า (Key Customer Plan / Account Plan)''

   (45) 4,500.-


04:29:2023  

  


» หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

   (45) 5,500.-


04:29:2023  

  


» โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กร (Professional Communication Skill)

   (45) 5,500.-


05:02:2023  

  


» หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

   (45) 8,500.-


05:09:2023  

  


» หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

   (45) 15,500.-


05:10:2023  

  


» โครงการ ''การบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotional Plan Management)''

   (45) 4,500.-


05:11:2023  

  


» หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking

   (45) 8,500.-


05:12:2023  

  


» หลักสูตร Marketing Strategies for B2B & B2C : Data-driven and Competitive Advantage

   (30) 5,500.-


05:13:2023  

  


» หลักสูตร Service Excellence

   (45) 5,500.-


05:13:2023  

  


» โครงการอบรมหลักสูตร การลงทุนในทองคำ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ (Gold Trading Course)

   (45) 8,500.-


05:13:2023  

  


» หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

   (30) 5,500.-


05:14:2023  

  


» โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Mini MRE: Mini Master of Real Estate Business @TBS

   (45) 166,000.-


05:18:2023  

  


» โครงการอบรมหลักสูตร Speech กับธรรมศาสตร์ ''การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking''

   (30) 8,500.-


05:20:2023  

  


» หลักสูตร Agile Management

   (30) 5,500.-


05:26:2023  

  


» หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา

   (30) 5,500.-


05:27:2023  

  


» หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)

   (45) 8,500.-


05:27:2023  

  


» โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''

   (40) 220,000.-


05:27:2023  

  


» หลักสูตร Critical thinking for Decision Making

   (30) 5,500.-


05:27:2023  

  


» หลักสูตร Supply Chain Disruption

   (40) 5,500.-


06:08:2023  

  


» หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)

   (45) 47,000.-


06:09:2023  

  


» หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

   (45) 5,500.-


06:17:2023  

  


» โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)

   (30) 6,400.-


06:22:2023  

  


» โครงการอบรมหลักสูตรการทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME

   (45) 8,500.-


06:24:2023  

  


» หลักสูตร New S Curve & New Product Development by Business Model Canvas, Lean Canvas Technique (ต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคนิค Business Model Canvas & Lean Canvas)

   (45) 5,500.-


07:08:2023  

  


» หลักสูตรปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 Minutes Flash Deal Presentation For Next Normal Meeting)

   (45) 5,500.-


08:19:2023  

  


» หลักสูตร TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics

   (40) 25,000.-