ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)

สร้างสรรค์หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ผู้ริเริ่มหลักสูตร Mini MBA แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการการฝึกอบรม In-house Training
https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/news/programevent

Program Calendars

Courses accepting applications

OPEN ENROLLMENT PROGRAMS : (PUBLIC TRAINING COURSE - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

Start Date (mm:dd:yyyy) Open ENROLLMENT Programs (Public Training Course) Max. (Registrants) Training Fee


09:30:2023  

  


» หลักสูตรโหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร

   (15) 6,900.-


10:03:2023  

  


» โครงการอบรมหลักสูตรการทำบัญชีชุดเดียวและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME

   (45) 10,500.-


10:06:2023  

  


» หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)

   (40) 47,000.-


10:06:2023  

  


» หลักสูตรการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน

   (30) 6,900.-


10:07:2023  

  


» หลักสูตร Critical thinking for Decision Making

   (30) 6,900.-


10:10:2023  

  


» หลักสูตรการจัดทำและบริหารงบประมาณ

   (30) 6,900.-


10:14:2023  

  


» หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)

   (35) 76,900.-


10:18:2023  

  


» หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

   (45) 6,900.-


10:24:2023  

  


» หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ

   (45) 19,500.-


10:28:2023  

  


» หลักสูตร Service Excellence

   (45) 6,900.-


10:28:2023  

  


» โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''

   (40) 220,000.-


10:28:2023  

  


» หลักสูตรพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

   (45) 59,500.-


10:28:2023  

  


» โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)

   (30) 7,900.-


11:08:2023  

  


» หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking

   (45) 10,500.-


11:17:2023  

  


» หลักสูตร Marketing Strategies for B2B & B2C : Data-driven and Competitive Advantage

   (30) 6,900.-


11:24:2023  

  


» หลักสูตร “Consultative Selling Techniques” การขายสมัยใหม่เชิงให้คำปรึกษา

   (30) 6,900.-


11:25:2023  

  


» หลักสูตรสุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)

   (45) 10,500.-


11:25:2023  

  


» หลักสูตร New S Curve & New Product Development by Business Model Canvas, Lean Canvas Technique (ต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคนิค Business Model Canvas & Lean Canvas)

   (45) 6,900.-


11:25:2023  

  


» หลักสูตร Supply Chain Disruption

   (40) 6,900.-


11:26:2023  

  


» หลักสูตร Agile Management

   (30) 6,900.-


11:26:2023  

  


» หลักสูตรใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ

   (30) 6,900.-


12:02:2023  

  


» หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

   (35) 6,900.-


12:16:2023  

  


» หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

   (45) 10,500.-


12:16:2023  

  


» หลักสูตรปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 Minutes Flash Deal Presentation For Next Normal Meeting)

   (45) 6,900.-


12:19:2023  

  


» หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

   (45) 10,500.-