[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Finance & Accounting

offline course หลักสูตรการลงทุนในทองคำ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ (Gold Trading Course)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 10,500

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Saturday, 18.05.2024 - Sunday, 19.05.2024
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
ระยะเวลาอบรม : 12 ชั่วโมง


หลักสูตรการลงทุนในทองคำ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ (Gold Trading Course)

หลักการและเหตุผล

“ทองคำ” เป็นสิ่งที่คนนิยมซื้อเพื่อสะสม ลงทุน และเก็งกำไร ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณ หลายคนเลือกลงทุนทองคำเพื่อเปลี่ยนเงินออมให้เป็นทรัพย์สินสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งถือได้ว่าการลงทุนในทองคำนั้น เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างผลตอบแทนที่ดี และอาจทำกำไรระยะสั้นได้สูงอีกด้วย

แต่ปัจจุบันราคาทองคำมีความผันผวนมาก ก่อนที่จะนำเงินไปซื้อทองคำแท่งหรือลงทุนทองคำในรูปแบบอื่นๆ นักลงทุนมือใหม่อาจจะรู้สึกกล้าๆ กลัวๆ กับการเริ่มต้นลงทุน ไม่รู้จะลงทุนในรูปแบบใด ไม่แน่ใจจะเริ่มต้นอย่างไร หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาให้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ได้เข้าใจการลงทุนทองคำในทุกแง่มุม ทั้งทางด้านการเข้าใจธรรมชาติของตลาดทองคำ การวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ลงทุนมือใหม่ ทราบวิธีการลงทุนอย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมตลาดทองคำ แหล่งข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ และรูปแบบการลงทุน เพื่อให้ทราบว่าผู้ลงทุนเหมาะกับการลงทุนทองคำในรูปแบบใด นอกจากนั้น ยังช่วยปูพื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิค เพื่อหาจังหวะการซื้อขายทองคำให้ได้กำไร

กลุ่มเป้าหมาย

นักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนมาก่อน และผู้ที่เคยเข้าลงทุนแต่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

วันที่หนึ่ง : การลงทุนในทองคำต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
- การลงทุนในทองคำต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
- แหล่งข้อมูล และข่าวสารใดที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ
- อะไรคือ Demand & Supply ของราคาทองคำ
- ตลาดทองคำมีกี่รูปแบบ และเราเหมาะกับการลงทุนในตลาดทองคำแบบใด
- วิธีการคำนวณราคาทองคำในรูปแบบหน่วยต่างๆ
- อะไรคือความเสี่ยงในตลาดทองคำ เพื่อป้องกันการขาดทุน
- วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ อาทิ ตัวเลขเศรษฐกิจ และการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก เพื่อหาเทรนการเข้าซื้อทองคำ
- Work shop: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- ถามตอบข้อสงสัย และปิดสรุป วันแรก

วันที่สอง : สร้างพื้นฐานความเข้าใจอย่างแท้จริงในการเทรดแนวเทคนิค
- รู้ธรรมชาติ เชิงเทคนิคของตลาดทองคำ (Trend Cycle)
- การดูเทรนให้ออก ว่าเป็นช่วงขาขึ้น หรือขาลง
- การหาแนวรับ แนวต้าน เพื่อหากรอบราคา ก่อนวางแผนการลงทุน
- เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์กราฟเทคนิค
- รู้จังหวะซื้อขายที่ได้เปรียบและปลอดภัย
- วิธีบริหารเงิน สร้างเงื่อนไขการซื้อ-ขายในสไตล์ของตัวเอง
- วิธีควบคุมความเสี่ยงด้วยจุดตัดขาดทุน
- สรุป Trade Setup ตามเทรนของกราฟ
- วิธีใช้โปรแกรมต่างๆ
- Workshop
- ถามตอบข้อสงสัย  ปิดสรุป ทั้งสองวัน

วิทยากร

คุณทักษอร ไพบูลย์วรากิจ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการลงทุนในตลาดทุน ตลาดทองคำ และอสังหาริมทรัพย์

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567

เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

10,500. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

ภาพกิจกรรมการอบรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...