[Online-Certificate]

Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร AI Essentials for Management

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • จำนวนเงิน 8,900 บาท

Saturday, 27.07.2024 - Saturday, 27.07.2024
รับชำระค่าธรรมเนียม
จำนวนรับสมัคร : 30 คน

*


หลักสูตร AI Essentials for Management

หลักการและเหตุผล

AI เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานต่อองค์กรที่สำคัญ และในทางกลับกัน กลายเป็นทักษะที่จำเป็น
a. สำหรับนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่สถานะการทำงาน
b. สำหรับพนักงานที่ต้องปรับตนเองเพื่อความก้าวหน้า
c. สำหรับผู้บริหารที่ต้องปรับองค์กรให้มีศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้
AI มีหลายหลายตัว และการใช้งานหลากหลาย การเลือกใช้งาน AI ที่เหมาะสมจึงจำเป็นอย่างมาก ในการเริ่มต้นทักษะดังกล่าว โดยปราศจากความกลัวความกดดัน ด้วยการเรียนรู้ป้อนคำสั่ง (Prompt) ที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ได้ง่าย คือ การเรียนรู้จากกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นจริง ผ่านประสบการณ์ของผู้สอนที่เกิดกรณีศึกษาสำเร็จมาแล้ว จึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ติดตามได้โดยง่าย โดยเน้นที่ กระบวนการทางธุรกิจและการตลาด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ของ AI การทำงานของ AI และความสำคัญของ AI ในการแข่งขันธุรกิจในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้อบรมที่เป็นกลุ่มพนักงาน หรือนักศึกษาจบใหม่ เข้าใจและเริ่มต้นการใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่ม AI เป็นทักษะหนึ่งของตนเอง ในขณะเดียวกัน พนักงานหรือผู้ประกอบการก็จะสามารถเข้าใจ AI และเรียนรู้การรับสมัครพนักงานหรืออบรมพนักงานเพื่อเป็นทรัพยากรขององค์กรได้
3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถทำความเข้าใจการใช้งาน AI ได้โดยง่าย จากการสาธิตกรณีศึกษาที่ใช้งานในชีวิตจริง โดยแบ่งเป็น
a. กระบวนการ วางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด วิเคราะห์ธุรกิจ ด้วย AI
b. กระบวนการดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า หน้าร้าน ภาพ เพลง ด้วย AI
4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถมีประสบการณ์ใช้งาน AI ต่างๆด้วยตนเอง เรียนรู้คำสั่ง (Prompt) ด้วยตนเองจาก โจทย์กรณีศึกษาต่างๆ และแลกเปลี่ยนสอบถามกับผู้สอนได้ ได้ประสบการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมาย

1. พนักงาน 
2. ผู้ประกอบการ
3. นักศึกษาจบใหม่ และผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อฝึกอบรม  

Part 1
1. บทนำ AI: 
a. กลไก และประเภทของ AI (Generative AI, Predictive AI, etc.)
b. ในธุรกิจ และการตลาดรอบตัวในปัจจุบัน รวมทั้ง ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ
2. AI และ Prompt และข้อมูลเบื้องต้นของ AI ต่าง ๆ
3. Generative AI แทนสมองด้านซ้าย: การวิเคราะห์ การวางแผน การสำรวจคู่แข่ง*
4. Generative AI แทนสมองด้านขวา: ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างไอเดีย Content ข้อความ ภาพ วีดีโอ*
5. Generative AI โปรแกรมแบบง่ายๆ: ออกมาเป็น Spreadsheet หรือ Web Application*
6. AI ที่พัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น ภาษา แปล การเขียนข้อความ
7. Anti-AI สิ่งที่ควรใช้ และสิ่งที่ไม่ควรใช้ AI และการจับผิด AI
a. ละเมิดลิขสิทธิ์
b. ข้อมูลผิดพลาด
c. ขี้เกียจ ใช้ AI เฉลยคำตอบ
* ใช้กรณีศึกษา ธุรกิจ TV, Tourism, Video Streaming, Coffee Shop, Upskill Course/Certificate
ลักษณะการบรรยาย กระตุ้นการลำดับความคิดใน Workshop สอนด้วยความสนุกสนาน

1. วิทยากร :  คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

- Business Strategy Advisor
- CEO, COO ธุรกิจทีวี (Mono29) และสตรีมมิง (Streaming) 8 ปี (2019 - 2024)
- Panelist ด้านเทคโนโลยี โฆษณา และการผลิตสื่อ ในการสัมนาต่าง ๆ เช่น GroupM (2021, 2022), ATF Singapore (2024), สัมมนาวงการทีวี โดย กสทช.
- Guest Speaker หลักสูตร DMP, MCP, Mini-MBA (ที่สอนให้แก่ SCB, Siriraj, Double A, Thai Insurance, etc.) หัวข้อ Digital marketing mindset, Content Marketing, Business Plan โดย CONC Thammasat ,Thammasat Business School, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2018 – 2024)
- Guest Speaker หลักสูตร MBA หัวข้อ Digital marketing, Storytelling และ Product Innovation โดย Business School, KMITL (2021 - 2023)
- Speaker หัวข้อ Marketing Basics หลักสูตร Middle Management สำหรับ Mono และ  Jasmine Group (2018 - 2023)
 
Part 2
1. โลกปัจจุบันกับยุค AI ที่กำลังมาถึง
a. คุณมี skill AI อยู่ level ไหน
b. เปรียบเทียบแนวคิดของคน Gen AI/not AI
2. จุดยืนของ Generative AI: เป็น Personal Assistant ที่มีประโยชน์มากกว่าแค่ชื่อตำแหน่ง
3. ตัวช่วยธุรกิจกับ AI: มาลองตั้งร้านขายกาแฟกัน
a. ปรึกษาแผนธุรกิจกับ AI
b. เสริม Brand ด้วย AI: logo บริษัท, packaging อัพราคาขาย
c. เทคนิคปรับภาพให้ตรงใจ: ไม่ต้องปวดหัวไปกับ prompt
d. Top brand in mind: ประยุกต์ขั้นเทพ
4. บทสรุปยุค AI: งานหลายส่วนถูกทดแทน แต่จะไม่หายไป
ลักษณะการบรรยาย เล่าหัวข้อที่จะพูดเป็นเรื่องราวให้ฟังและคิดตามแบบเข้าใจง่าย และมุ่งวัตถุประสงค์กระตุ้นผู้ฟังให้เกิดการ จดจําเพื่อนํากลับไปใช้งานได้จริง

2. วิทยากร :  คุณวฤนท์ ตั้งสิทธิ์ภักดี

- Mobile Application and AI Specialist
- Senior Project Manager ด้าน IT ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสําหรับธุรกิจต่างๆ กว่า 15 ปี (2009 -2024)
- Speaker หัวข้อ Project Management หลักสูตร Middle Management สําหรับ Mono Trainer สอนหลักสูตรต่างๆ เช่น การพัฒนาเกม Flappy Bird, การพัฒนาเกมไพ่แบบ Solitaire, Test Driven Development, Agile Methodology (Scrum/Lean/Kanban) สําหรับพนักงาน Mono
- Guest Speaker งาน Job Fest โดย GetLinks ในงาน Startup Thailand ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- Speaker แนะนําธุรกิจการพัฒนาแอพลิเคชั่น, การพัฒนาเกมให้กับ ม.ศิลปากร, ม.หัวเฉียว, ม.ธุรกิจบัณฑิต
หมายเหตุ ผู้อบรมควรมี Laptop หรือ โทรศัพท์มือถือของตนเอง และดาวน์โหลด app ที่ผู้สอนแนะนําไว้ ก่อนล่วงหน้า เพื่อสามารถลองใช้งานตามได้ทันที

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล กรุงเทพฯ 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

8,900.- บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการบรรยายและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4506   (ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์)
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite   **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
   รับชำระค่าธรรมเนียม  

Courses accepting applications


Upcoming Short Courses


All Programs...