หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)

หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 11/11/2017 - 12/11/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 9 จำนวนเงิน 8,500 บาท
[ รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

 

 

        การเจรจาต่อรอง คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ไม่สามารถหนีการเจราจาต่อรองพ้น การเจรจาต่อรองจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้นทุกวันเพราะคนเราจะมีจำนวนมากขึ้น แต่มีความต้องการที่แตกต่างกันและคนเหล่านี้จะใช้การเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือในการหาจุดสมดุลที่แต่ละฝ่ายพึงพอใจดังนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชน, รัฐบาล, ครอบครัว หรือคนทั่วไปต่างตัดสินใจโดยผ่านขั้นตอนของการเจรจาต่อรองทั้งสิ้น

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อหลักการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิผลทันทีหลังจบการฝึกอบรม

  3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

หัวข้อการอบรม
  • ความสำคัญ ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง
  • องค์ประกอบของนักเจรจา
  • หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย
  • กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา
  • ศิลปะการเจรจาต่อรอง
  • ข้อควรพึงระวังในการเจรจา
  • Workshop
วิทยากร

อ.พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

Senior Vice President พัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

พนักงานการตลาด พนักงานขาย ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาทางธุรกิจ
 

 

การผ่านการอบรม


        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม
 

• คนละ 8,500 บาท


ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

กำหนดการอบรม
 
รุ่นที่ 9  อบรม 2 วัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.
 

สถานที่อบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
    ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

    Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญญลักษณ์)     
    E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

• รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว »  

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


6041

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  
• หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  • หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  
• หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  • How to Make Your Company Financially World Class  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  


{ Core Courses }


All Programs...