SELECT CATEGORY
SELECT PROGRAM

Hybrid Courses : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

7292

SHORT COURSE
หลักสูตรสร้างยอดให้ทะลุเป้าด้วย OKRs สำหรับผู้บริหารงานขาย (OKRs for Sales Management)

การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำเร็จ สำหรับผู้บริหารงานขาย (OKRs for Sales management) จะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหน่วยงานขาย เข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และกำหนดตัววัดผลลัพธ์ (Key result) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและวัดผลลัพธ์ได้จริง : อบรมวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร ''ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที''

ปิดดีลการขายได้จบ ครบใน 30 นาที (30 minutes Flash deal presentation for next normal meeting) จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการนำเสนอให้สามารถปิดการขายได้โดยเร็วที่สุด สามารถสร้างความสนใจตั้งแต่ช่วงแรกของการนำเสนอ และควบคุมการนำเสนอให้เจาะจงตรงประเด็น : อบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการวางกลยุทธ์การเทรด ที่มากกว่าการดูกราฟ

ทำไมลงทุนแล้วขาดทุน สาเหตุหลักเป็นเพราะว่า คนส่วนใหญ่คาดหวังจะรวยเร็วจากการลงทุน และไม่มีการวางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ขาดการตรวจสอบวิธีการตัดสินใจลงทุนในแต่ละครั้ง เพื่อหาข้อผิดพลาด สิ่งที่น่ากลัวกว่าการล้มเหลว คือ ความ “ไม่รู้” ว่าล้มเหลวเพราะอะไร และการเสียเวลาหาข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขอย่างไม่ตรงจุด : อบรมวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการ ''การวางแผนการประชุมร่วมกับลูกค้า (Business Review Meeting Management)''

แนวทางและเทคนิคการบริหารการประชุมร่วมกับลูกค้า Business Review Meeting เรียนรู้แนวทางในการเตรียมการและดำเนินการประชุม ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ทบทวนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ผ่านมาและวางแผนอนาคตบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการการประชุม : อบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการ ''การบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotional Plan Management)''

การขาย เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกหน่วยงานเพราะเป็นการหารายได้ให้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้ดำเนินการต่างๆในบริษัท ดังนั้นการที่มีหัวหน้าพนักงานขายที่ดี หรือพนักงานขายที่รู้เทคนิคการขายที่เก่งๆ จะสามารถเพิ่มยอดขาย และผลกำไรที่จะเข้ามายังบริษัท และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหารที่ตั้งไว้ : อบรมวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร การลงทุนในทองคำ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ (Gold Trading Course)

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาให้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ได้เข้าใจการลงทุนทองคำในทุกแง่มุม ทั้งทางด้านการเข้าใจธรรมชาติของตลาดทองคำ การวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ลงทุนมือใหม่ ทราบวิธีการลงทุนอย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า : อบรมวันที่ 5, 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการ ''การวางแผนรายลูกค้า (Key Customer Plan / Account Plan)''

อยากหากำไร และยอดขายให้กับธุรกิจตนเอง ต้องมีความรู้เรื่องการขาย และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การขายเป็นเรื่องที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการขายที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาในการปิดการขาย และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท หรือธุรกิจของท่านอย่างมาก : อบรมวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-18.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตร ''ถอดรหัสช่องทางจัดจำหน่ายร้านปลีกสมัยใหม่ GT/TT แบบมืออาชีพ''

เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีประสบการณ์หรือและผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ที่มีความสนใจในการขยาย พัฒนา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ หรือวางแผนธุรกิจในอนาคต ในเรื่องการกระจายสินค้าในช่องทาง GT/TT ได้ สร้างแนวคิด ลงมือทำ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานผ่านงบกำไร-ขาดทุน ด้วยเครื่องมือ (Tools) ที่เข้าใจได้ง่าย ลัด สั้น เร็ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ได้ : อบรมวันที่ 30 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


SHORT COURSE
โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการและองค์กร (Marketing Research)

“ความรู้ด้านการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งอาจขาดความชำนาญการเข้าใจลูกค้า สามารถถาม อ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้ : อบรมวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)