All News

แสดงความยินดีกับ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ในโอกาสได้รับตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสาหกรรม คนใหม่

อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ ผอ.ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ CONC Thammasat และ รศ.พงศ์จิตติมา หินเธาว์ เข้าพบคุณเกรียงไกร เธียรนุกูล เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์...

Edua
Edua