All News

โครงการ ''Super Junior Consultant Camp''

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี/โท ที่มีความสนใจอบรมหลักสูตร
Super Consulting Internship Program
ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2557 ...

พิธีปิดหลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ...


C3 Mini MBA Alumni Rally

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2556...


Edua
Edua