CONC Thammasat Forum

CONC Thammasat Forum ''ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙''

CONC Thammasat Forum ''ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙''

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง F310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read more

CONC Thammasat Forum ''เศรษฐกิจไทย ทางออกจากกับดัก''

CONC Thammasat Forum ''เศรษฐกิจไทย ทางออกจากกับดัก''

วิทยากร : คุณบรรยง พงษ์พานิช บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้อง F310 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มธ.ท่าพระจันทร์

Read more

CONC Thammasat Forum ''Learning from KOREA Start-Up''

CONC Thammasat Forum ''Learning from KOREA Start-Up''

วิทยากร : Mr. Hyuck-Tae (Ted) Kwon ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ มธ. ท่าพระจันทร์

Read more

Edua
Edua