All News

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนา SMEs ''Stronger SMEs''

จัดโดย สสว ร่วมกับธรรมศาสตร์ ศูนย์ CONC เเละภาคีเครือข่าย วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ตึก KX, BTS วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ...

CONC Thammasat Forum : สัมมนาวิชาการ ''Operations Management - การบริหารโรงพยาบาลแบบลีน กรณีศึกษาโรงพยาบาลดีบุก''

บรรยายโดย นพ. พิริยะ อธิสุข ผอ.โรงพยาบาลดีบุก (ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...


พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) รุ่นที่ 23

รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ที่ปรึกษาโครงการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Mini MRE @ tbs รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559...

ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาฯ CONC มอบของขวัญปีใหม่ 2559

พร้อมทีมผู้บริหาร ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

Edua
Edua