All News

กำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Programs)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณคทาวุธ (0911194513), คุณดวงงา (0911194508)...

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร Global Mini MBA รุ่นที่ 79.1

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ...

โครงการ ''Super Junior Consultant Camp''

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี/โท ที่มีความสนใจอบรมหลักสูตร
Super Consulting Internship Program
ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2557 ...

พิธีปิดหลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ...