News & Event

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 7 บริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป   

รองศาสตราจารย์สุพจน์ ชววิวรรธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการรับรองคุณภาพนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 7 บริษัทไทยซัมมิท กรุ๊ป เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา
 


Edua
Edua