News & Event

เสวนาฟรี ''ไขความลับ The Toyota Way''   

 
ไขความลับ The Toyota Way
TBSA channel พุธที่ 24 สิงหาคม 18:00 – 19:30 
วิถีสู่ความเป็นเลิศของโตโยต้า พบกับ ผศ.ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน 
ไขความลับกับประสบการณ์ตรงจากการร่วมงานกับโตโยต้า 
ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์
พบกันทุกช่องทาง
■ Facebook: TBSA - Thammasat Business School Alumni 
■ Facebook: CONC Thammasat
■ Youtube: CONC Thammasat
■ Zoom Meeting
 
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/9c93ag144YUE41ds9
 
 


Edua
Edua