News & Event

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร ''Senior Executive Development Program 2015''   

รองศาสตราจารย์สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข
ผู้อำนวยการโครงการฯ

เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "Senior Executive Development Program 2015"
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าวEdua
Edua