News & Event

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานสัมมนา ''การพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยเพื่อรองรับเข้าสู่ AEC''   

 

        กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จับมือ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดการสัมมนาระดมสมองเพื่อหาทิศทางต่อยอดการสร้างนวัตกรรมจากข้าวแบบระยะยาว ในงานสัมมนา ‘การพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
โดยมี คุณวันชัย อาจกมล (ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์การตลาดข้าว) (คนที่ 1 จากขวา)
ร่วมด้วย ดร. สุทธิกร กิ่งแก้ว (รักษาการราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (คนที่ 2 จากขวา)
นายแพทย์ สิทธิพร บุณยนิตย์ (บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด) (คนที่ 3 จากขวา)
และ คุณอนุรัตน์ โค้วคาสัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)) (คนที่ 4 จากขวา)
ร่วมจัดทำฐานข้อมูล พร้อมรวบรวมผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าให้กับข้าวไทย Edua
Edua