เสวนาฟรี ''เจาะกระโหลกเซียนหุ้น ลงทุนในยุคแดงเดือด''

เสวนาฟรี ''เจาะกระโหลกเซียนหุ้น ลงทุนในยุคแดงเดือด''

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา ''เจาะกระโหลกเซียนหุ้น ลงทุนในยุคแดงเดือน''