เสวนาฟรี ''บริหารจัดการคน ด้วยคัมภีร์นพลักษณ์'

เสวนาฟรี ''บริหารจัดการคน ด้วยคัมภีร์นพลักษณ์'

ศาสตร์แห่งนพลักษณ์!!! อยากให้คนในองค์กรมีความสุข ทำงานมีประสิทธิภาพ เปิดตำราศาสตร์แห่งนพลักษณ์ พบวิทยากร ศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ฯ ผู้คร่ำหวอดในการอบรมให้คนรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น บริหารคนตามตำรานพลักษณ์