เสวนาฟรี ''เศรษฐกิจไทยบนความผันผวนเศรษฐกิจโลก : ความท้าทายที่รออยู่''

เสวนาฟรี ''เศรษฐกิจไทยบนความผันผวนเศรษฐกิจโลก : ความท้าทายที่รออยู่''

พบกับ ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของภาคธุรกิจในประเทศไทย สภาผู้แทนราษฎร” ร่วมเจาะลึกแบบออกรสโดยอาจารย์ด้านการตลาดคนดัง ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล