เสวนาฟรี ''10 ข้อผิดพลาดของธุรกิจ เสื้อผ้า เจ๊งก่อน...สําเร็จก่อน''

เสวนาฟรี ''10 ข้อผิดพลาดของธุรกิจ เสื้อผ้า เจ๊งก่อน...สําเร็จก่อน''

อยากรู้ลึก รู้จริง วงการแฟชั่น ต้องไม่พลาด TBSA Channel วันพุธนี้ พบกับกูรูด้านวงการแฟชั่นสามท่าน คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย คุณอิสรีย์ รุ่งเรืองภัทรกิจ จากบริษัท Shopee Thailand และคุณจิตพล ศิริวัฒนเมธางกูร จากบริษัท Gentlewoman ร่วมเสวนาถึงพฤติกรรมลูกค้า การซื้อเสื้อผ้า การแข่งขัน เรียนรู้ข้อผิดพลาดของธุรกิจเสื้อผ้า เจ๊งก่อน สำเร็จก่อน ดำเนินรายการโดย คุณธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด เวลาดี เวลาเดิม พุธที่ 29 มิถุนายน 18:00 – 19:30 ในทุกช่องทางรับชม Facebook TBSA, Youtube CONC Thammasat และ Zoom Meeting