เสวนาฟรี Very New school ''วิจัยสมัยโคตรใหม่'' วิธีใหม่ๆ ในยุค Gen Alpha ต้องคุ้มทุกเม็ด

เสวนาฟรี Very New school ''วิจัยสมัยโคตรใหม่'' วิธีใหม่ๆ ในยุค Gen Alpha ต้องคุ้มทุกเม็ด

TBSA Channel ชวนมารู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่งขัน รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เอาชนะความไม่รู้ด้วยการวิจัยตลาด ลบภาพการวิจัยแบบเดิม ๆ แล้วมาเติมมุมมองใหม่ ๆ ของการวิจัย ที่ไม่ใช่แค่ตอบแบบสอบถาม