งานเสวนา ''HR for Small Business''

งานเสวนา ''HR for Small Business''

ควรจัดลำดับความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างไร? การดึงดูดคนเก่งควรทำอย่างไรให้พนักงานแตกต่างจากองค์กรใหญ่?...