เสวนาฟรี ''Critical Thinking as Strategic Thinking for Survival''

เสวนาฟรี ''Critical Thinking as Strategic Thinking for Survival''

การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน เฉกเช่นการทำสงคราม แพ้ชนะ อยู่ที่วิธีคิด พบกับผู้บริหารที่จะมาชี้ชวนให้คิดเพื่อชัยชนะ ชนะแบบธรรมดาไม่ได้ต้องชนะแบบแลนด์สไลด์ เอาให้โลกจำ “คิดอย่างไรให้รอด ในยุคหลังโควิด ยุคหลังสงคราม” โดยคุณเทอดศักดิ์ เกียรติสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บ.วราฟู๊ดแอนด์ดริ๊ง (บริษัทในเครือบุญรอด-สิงห์กรุ๊ป) ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิค และประสบการณ์วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ใช้แล้ว ใช้ได้ ใช้จริง