เสวนาฟรี ''มาลี .. มีเรื่อง (มาเล่า)''

เสวนาฟรี ''มาลี .. มีเรื่อง (มาเล่า)''

ไปรู้จักหนึ่งในดินแดนแห่งโอกาสทางธุรกิจในทวีปแอฟริกา ประเทศมาลี ด้วยมุมมองและประสบการณ์จากนักธุรกิจที่เข้าไปบุกเบิกทำธุรกิจในมาลี มากว่าสิบห้าปี ใน “มาลี มีเรื่อง มาเล่า” ✳โดยคุณอภิชาต รักกิจเจริญชัย หรือพี่เจต ✳และ ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิศักดิ์ รตโนภาส หรือพี่ดูด มารู้จักเรื่องราวใหม่ๆ ประเทศใหม่ เพื่อเปิดมุมมองทางธุรกิจ...