3 บทบาท และ 3 ทักษะของผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะนำพาองค์กรข้ามพ้น multiple disruption

3 บทบาท และ 3 ทักษะของผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะนำพาองค์กรข้ามพ้น multiple disruption

บทบาทและทักษะของผู้บริหารทรัพยากรบุคคล มีความสำคัญอย่างไรต่อการนำพาองค์กรให้ข้ามพ้น multiple disruption ได้ ? รับฟัง 3 บทบาท และ 3 ทักษะของผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะนำพาองค์กรข้ามพ้น multiple disruption