พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ ep.3

พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้ ep.3

การเสียภาษีของบริษัทจำกัด (คนเดียว) มีเกณฑ์อย่างไร และผู้ที่จะมาทำบัญชีบริษัทจำกัด (คนเดียว) นักบัญชีของบริษัทสามารถทำเองได้หรือไม่ รับฟังข้อมูลของ พ.ร.บ.การจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว ผลกระทบทางบัญชีและภาษีเงินได้