หมัดเด็ดที่องค์กรควรใช้เพื่อทำให้องค์กร Transform ได้อย่างต่อเนื่อง

หมัดเด็ดที่องค์กรควรใช้เพื่อทำให้องค์กร Transform ได้อย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่ององค์กรท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร ที่องค์กรจะต้องเรียนรู้ ? รับฟังเคล็ดลับ หมัดเด็ดที่องค์กรควรใช้เพื่อทำให้องค์กร Transform ได้อย่างต่อเนื่อง ใน CONC Thammasat Forum หัวข้อ “Transform to Perform” (ถ่ายทำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564)