ทิศทาง Supply Chain 2021 ep.1 มิติใหม่ในการมอง Supply Chain

ทิศทาง Supply Chain 2021 ep.1 มิติใหม่ในการมอง Supply Chain

เปิดมุมมองของท่านให้กว้างขึ้น รับฟังแนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ Supply Chain 2021 จะเป็นอย่างไร ในหัวข้อ ep.1 มิติใหม่ในการมอง Supply Chain โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์