ธุุรกิจการท่องเที่ยว จะฟื้นตัวได้อย่างไร ? หลังวิกฤต Covid-19

ธุุรกิจการท่องเที่ยว จะฟื้นตัวได้อย่างไร ? หลังวิกฤต Covid-19

ร่วมรับฟังแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว การปรับตัวควรจะทำอย่างไร ให้สามารถเอาตัวรอดผ่านวิกฤต COVID-19 ไปได้ บรรยายโดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการการลงทุน, บมจ. ดุสิตธานี ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP)