3 คำสำคัญที่องค์กรต้องเรียนรู้ เพื่อปรับตัวต่อ Multiple Disruption

3 คำสำคัญที่องค์กรต้องเรียนรู้ เพื่อปรับตัวต่อ Multiple Disruption

องค์กรในปัจจุบันควรปรับตัวต่อ Multiple Disruption อย่างไร? รับฟัง 3 คำสำคัญที่องค์กรต้องเรียนรู้เพื่อตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใน CONC Thammasat Forum หัวข้อ “Transform to Perform”