คนเคาะข่าว ธุรกิจสตาร์ทอัพไทย ศักยภาพและความเป็นได้ (2)

คนเคาะข่าว ธุรกิจสตาร์ทอัพไทย ศักยภาพและความเป็นได้ (2)

โดย ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์