CONC on Money Channel

CONC on Money Channel

ตอบโจทย์ธุรกิจ กับ Conc Thammasat ในรายการ Smart Money ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 58 เวลา 15.30 – 16.00 น