กิจกรรมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 23

รุ่นที่ 23 อบรมวันที่ 12,13,19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์