กิจกรรมวันปิดอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA # 98 : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience''

รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดีฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรในวันปิดอบรมหลักสูตร Global Mini MBA รุ่นที่ 98 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ