พิธีปิดอบรม หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ (MCP - EXCELLENCE SERIES) รุ่นที่ 53

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ รร.อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ