ภาพกิจกรรมวันปิดอบรม (In-House Training) หลักสูตร Supervisory Development Program (SDP) รุ่นที่ 8

ผศ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีปิดโครงการอบรม หลักสูตร Supervisory Development Program (SDP) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ Thaibev Quarter ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร