กิจกรรมวันปิดอบรมหลักสูตร Advanced HR : Thriving now and tomorrow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล รองคณบดีฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้อบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง Advanced HR : Thriving now and tomorrow รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ