ภาพบรรยากาศวันเปิดโครงการอบรมหลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (DIGITAL MARKETING CERTIFICATE PROGRAM - DMP) รุ่นที่ 34