ภาพพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) รุ่นที่ 31

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564