ภาพพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive) รุ่นที่ 34

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564