พิธีปิดอบรม หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ (MCP - EXCELLENCE SERIES) รุ่นที่ 51

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม อวานี่ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ